Vyjadrenie športového klubu Lido v súvislosti s nakazením koronavírusom

05.08.2020 16:27

        Ako ste už možno zachytili, v mužskom tíme sa objavil prípad nákazy ochorením Covid-19. Radi by sme Vám priniesli bližšie informácie k priebehu výskytu ochorenia v našom klube.

        Vedenie klubu berie situáciu veľmi vážne. Začali sme ju riešiť ihneď po obdržaní informácie o možnom nakazenom. Po pozitívnych výsledkoch v piatok 31.7. boli zaslaní na povinné testovanie všetci hráči, ktorí prišli do kontaktu s infikovanou osobou. Išlo výlučne o hráčov extraligového družstva. Tí neboli v žiadnom kontakte s inou klubovou štruktúrou alebo trénerom. Následne boli úradu verejného zdravotníctva poskytnuté všetky informácie súvisiace s prevenciou rozšírenia nákazy.

        Doterajšie výsledky zatiaľ potvrdili len jedného pozitívne testovaného v mužstve ŠK Lido. Všetkých doterajších 13 hráčov, ktorí boli v bezprostrednom styku s nakazenou osobou počas turnaja v Českej republike malo negatívne výsledky a taktiež u nikoho z členov rodín jednotlivých hráčov nebolo potvrdené nakazenie novým koronavírusom alebo prejavenie sa symptómov súvisiacich s ochorením. Rovnako o situácii, ktorá nastala, bol informovaný aj organizátor miestneho turnaja.

        Šírenie koronavírusu v štruktúrach klubu bolo znížené tiež skutočnosťou, že mužský extraligový tím mal v čase zistenia pozitívneho výsledku posledný voľný týždeň pred nástupom na záverečnú časť prípravy pred novou sezónou. Vďaka okamžite prijatým opatreniam na zastavenie potenciálneho šírenia ochorenia, nedošlo v žiadnom prípade k ohrozeniu činnosti klubu.

        Je možné, že v priebehu roku sa môžu objaviť prípady nakazenia v blízkosti detí, hráčov, trénerov, rodičov a členov klubu. Preto je potrebné zopakovať a apelovať na dodržiavanie hygienických opatrení. V prípade pozitívneho testu je namieste, aby ste nás o situácii bezodkladne informovali. Ide predsa o zdravie nás všetkých a najmä tých so zníženou obranyschopnosťou voči novému ochoreniu.

        Prajeme všetkým členom, fanúšikom a priateľom Lida ešte pokojný zvyšok leta a tešíme sa na spoločné akcie v sezóne 2020/2021.

 

Vedenie Športového klubu Lido