Podporiť šport 2 % z dane je správne!

 
Vážení športoví priatelia,
 
tento rok sa Vám opäť ponúka šanca poukázania 2 % z Vašich daní Športovému klubu LIDO, a tak napomôcť našim deťom a mládeži, aby pravidelne športovali. Klubu môžte pomôcť taktiež tak, že odporučíte aj Vašim blízkym, aby urobili správnu vec a podporili mládežnícky šport svojou časťou dane.
 
Získané peniaze z Vašej podpory budú, rovnako ako v tejto sezóne, použité na financovanie prenájmu športových hál a materiálneho zabezpečnia a to najmä pre družstvá detí vo veku od 6 do 18 rokov. Použitie Vašich 2 % v tejto sezóne si môžete pozrieť na našom transparentnom účte, ktorý nájdete TU.
 
 

Za Vašu pomoc v mene všetkých mladých florbalistov ĎAKUJEME!

 

 


 

 

Ako môžem poukázať svoje 2 % z dane práve Športovému klubu LIDO?

 
 

Zamestnanec, ktorý požiadal zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane

Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. V časti VII treba zaškrtnúť, že žiadate o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely §50.

30.04.2020 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

 

Tlačivo si môžete stiahnuť  TU .

 

 

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

 

V prípade, že ste samostatne zárobkovo činná osoba, resp. máte aj iné príjmy než len zo zamestnania, tak je potrebné, aby ste v rámci svojho daňového priznania (XIII. oddiel) vyhlásili, že poukazujete svoje 2 % v prospech ŠK LIDO.

 

Údaje ŠK LIDO, ktoré je potrebné uviesť do daňového priznania:

názov: Športový klub LIDO

právna forma: občianske združenie

sídlo: Stachanovská 2203/36, 821 05 Bratislava

IČO: 30 853 036

DIČ: 20 2175 0335

 

 

Právnická osoba

 

U daňovníka – právnickej osoby v daňovom priznaní pre právnické osoby - v časti IV. sú uvedené kolónky na poukázanie podielu z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, aby ste poskytli svoj podiel z dane v prospech Športového klubu LIDO sú nasledovné:

názov: Športový klub LIDO

právna forma: občianske združenie 

sídlo:  Stachanovská 2203/36, 821 05 Bratislava

IČO: 30 853 036

DIČ: 20 2175 0335

 

 

Pre detailnejšie postupy a viac informácii nájdete na www.rozhodni.sk

 

 


 

 

Ako ŠK LIDO naložilo s daňami, ktoré som mu už poukázal?

 
S Vašimi 2 % sme vždy naložili správne a transparentne. Preto presne zverejňujeme ich doterajšie použitie aj v Obchodnom vestníku a na našom transparentnom účte.
 
Použitie Vašich 2% prijatých v roku 2018 si môžete pozrieť: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK2409000000005129710129
Použitie Vašich 2 % prijatých v roku 2017 si môžete pozrieť tu: transparentneucty.sk/#/turnovers/5129710129
 
Použitie Vašich 2 % prijatých v minulých rokoch si môžete pozrieť tu:

 

Za Vašu podporu ďakujeme!