Pocit ako motivácia 

Športový klub LIDO bol ako občianske združenie založený v roku 2002 s cieľom vytvorenia prostredia, v ktorom by sa mohli realizovať ambície mladých ľudí športovať či už na vrcholovej alebo rekreačnej úrovni. ŠK Lido od svojho vzniku zameriava svoje aktivity predovšetkým na športové odvetvie florbalu. ŠK Lido bol pri zrode organizácie florbalu na Slovensku a niektorí z pomedzi jeho členov boli aj aktívnymi funkcionármi Slovenského zväzu florbalu (SZFB), či už ako členovia prezídia národného športového zväzu alebo členovia výkonných komisií SZFB. 

 

ŠK Lido od vzniku celoštátnych majstrovských súťaží vo florbale má v týchto súťažiach prihlásené mužské družstvo. V sezóne 2015/2016 mužské A-družstvo dosiahlo svoje doteraz najlepšie umiestnenie v najvyššej súťaži, keď sa z 5. priečky po základnej časti prebojovalo do play off. ŠK Lido má okrem A-družstva prihlásené do súťaží aj B družstvo mužov a družstvo žien.

 

ŠK Lido dlhodobo podporuje rozvoj mládežníckeho športu. So svojimi mládežníckym družstvami je ŠK Lido tradičným účastníkom súťaží mládežníkov organizovaných SZFB. Členská základňa mládežníkov sa postupne rozrastá a v súčasnosti má ŠK Lido prihlásené do súťaží všetky vekové kategórie od mladšej prípravky až po juniorov. Cieľom ŠK Lido je vytvárať stabilné podmienky pre realizáciu a rozvoj mládežníckeho športu tak, aby bol mládežnícky šport dlhodobo udržateľný.