Florbal potrebuje aj VAŠE 2%

13.04.2017 16:51

Podporiť šport 2 % z dane je správne!

 

Vážení športoví priatelia,

 

tento rok sa Vám opäť ponúka šanca poukázania 2 % z Vašich daní Športovému klubu LIDO, a tak napomôcť našim deťom a mládeži, aby pravidelne športovali. Klubu môžte pomôcť taktiež tak, že odporučíte aj Vašim blízkym, aby urobili správnu vec a podporili mládežnícky šport svojou časťou dane.

 

Získané peniaze z Vašej podpory budú, rovnako ako v tejto sezóne, v plnom rozsahu použité na financovanie prenájmu športových hál pre družstvá detí vo veku od 6 do 18 rokov. Aj vďaka Vašej podpore sa nám v tejto sezóne podarilo otvoriť ďalšie.

 

 

Za Vašu pomoc v mene všetkých mladých florbalistov ĎAKUJEME!

 

 


 

 

Ako môžem poukázať svoje 2 % z dane práve Športovému klubu LIDO?

 

 

Zamestnanec, ktorý požiadal zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane

 

1. najneskôr do 16.2.2017 musíte požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vyhotovenie “Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2016”.

 

2. najneskôr do 30.4.2017 musíte zaslať na daňový úrad v mieste vášho bydliska vyplnené tlačivo “Potvrdenie o zaplatení dane” a “Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej za rok 2016“.

 

Tlačivo si môžete stiahnuť TU.

 

 

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

 

V prípade, že ste samostatne zárobkovo činná osoba, resp. máte aj iné príjmy než len zo zamestnania, tak je potrebné, aby ste v rámci svojho daňového priznania (XIII. oddiel) vyhlásili, že poukazujete svoje 2 % v prospech ŠK LIDO.

 

Údaje ŠK LIDO, ktoré je potrebné uviesť do daňového priznania:

názov: Športový klub LIDO

právna forma: občianske združenie

sídlo: Vysoká 20, 811 06 Bratislava

IČO: 30 853 036

DIČ: 202 175 0335

 

Právnická osoba

 

U daňovníka – právnickej osoby v daňovom priznaní pre právnické osoby - v časti IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,5 % z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, aby ste poskytli svoje 1,5 % z dane v prospech Športového klubu LIDO sú nasledovné:

názov: Športový klub LIDO

právna forma: občianske združenie

sídlo: Vysoká 20, 811 06 Bratislava

IČO: 30 853 036

DIČ: 202 175 0335

 

 

Viac informácii nájdete na www.rozhodni.sk.

 

Za Vašu podporu ďakujeme!