Nová akcia

14.08.2010 19:11

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.