Základné údaje

 

 

Oficiálny názov klub:  

Športový klub LIDO

 

Právna forma:  

občianske združenie

 

Rok založenia:

2002

 

Klubové farby:

červená, modrá

  

Sídlo klubu:

Športový klub LIDO

Stachanovská 36

821 05 Bratislava

 

Fakturačné údaje:

IČO: 30 853 036

DIČ: 20 2175 0335

 

Štatutárny orgán:

Mgr. Pavol Veninger, predseda ŠK LIDO

Mgr. Daniel Dobrovodský, podpredseda ŠK LIDO

Mgr. Jozef Mlynarčík, podpredseda ŠK LIDO

 

Bankové spojenie:

Bežný účet

peňažný ústav: Tatra Banka, a.s.

IBAN: SK02 1100 0000 0029 2984 8026

 

Transparentný účet

peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a. s.

IBAN: SK24 0900 0000 0051 2971 0129

 

Kontaktné údaje:  

mail: lido @ lido.sk

web: www.lido.sk

 

Registrácia MV SR:

VVS/1-900/90-20955